Welcome to my Website!

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Here's how to make a list:

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!

El color icolorEEE592 es una barreja de RGB, EE es un numero que hexadecimal que indica la intensitat del vermell, els dos seguents numeros que son ES indica la intensitat del verd i els dos ultims numeros la intensitat del blau. El numero mes gran es EE, despres E5, i ultim 92 perque els numeros hexadecimals son son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11) , C (12), D (13), E (14), F (15). Hexadecimal vol dir base numerica de setze numeros diferents i decimal vol dir base numerica de deu numeros diferents. Ara convertirem el numero hexadecimal EEE592 en decimal buscant a internet "convert hex to dec online ". EE es el numero decimal 238, el numero maxim mes gran posible es FF que es 255, es a dir aquet color te mol vermell perque esta aprop del maxim, E5 es 229 que vol dir que te una intensitat de verd mes petita que la de vermel, 92 hexadecimal es 149 en decimal. Si busquem "html color" podrem convertit directament HEX #EEE592 igual que a RGB (238, 229, 146, ). Calculeu cuants colors diferentes puc fer amb el sistema RGB, es pot calcular 16^6 perque cada color esta composat per 6 numeros hexadecimals i cada numero hexadecimal te setze numeros o multipilicar 256x256x256= 16.777.216 es a dir mes de 16 millons de colors diferents. No som capa├žos de distingir tant colors i es millor utilitzar colors recomenats. Alguns colors tenen nom propi